HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIA HẠN VISA TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam nếu visa hết hạn có thể xin gia hạn visa tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố nơi người nước ngoài đang tạm trú.
 
Những người nước ngoài được gia hạn visa tại  Phòng quản lý xuất nhập cảnh bao gồm:
-          Người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích du lịch: du lich Thái Lan, du lịch campuchia....
-          Người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích thương mại, đầu tư
-          Người nước ngoài vào Việt Nam thăm thân;
-          Người nước ngoài vào Việt Nam kết hôn.
-          Nhà đầu tư nước ngoài;
-          Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;
-          Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;
-          Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động. …..
Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc gia hạn visa Việt Nam
-      Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);
-      Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;
-      Giấy phép lao động (Đối với trường hợp là người lao động nước ngoài muốn xin visa có thời hạn từ 03 tháng trở lên; Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)
-       Mẫu đơn đề nghị xin gia hạn visa Việt Nam.
Lưu ý về đơn đề ghị cấp Visa Việt Nam.
Mẫu đơn này được xác nhận bởi công ty hoặc tổ chức tại Việt Nam nếu do tổ chức và công ty tại Việt Nam bảo lãnh.
Mẫu đơn này được xác nhận bởi công an xã, phường nếu việc xin visa đó là do cá nhân người Việt Nam bảo lãnh. (Xã hoặc phường người Việt Nam có hộ khẩu thường trú).
-  Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)

Tin tức khác

TOUR DU LỊCH
Chat với chúng tôi