Phiếu cung cấp thông tin xin Visa Đài Loan

Phiếu cung cấp thông tin xin Visa Đài Loan
(Tour Du lịch Đài Loan 5 ngày 4 đêm giá rẻ đi ngày …..tháng……Về ngày…..tháng……20….)
 
Họ tên : Nơi sinh :
(Kèm theo bản sao y CMND, hộ khẩu, hộ chiếu bản gốc hoặc bản photo)
Nơi cư ngụ hiện nay :
Số điện thoại lien lạc :
Nghề nghiệp / Chức vụ :
Nơi làm việc/ Tên công ty :
Tình trạng hôn nhân :
Tên hôn phối (nếu có) :
Năm sinh hôn phối :
Thông tin trẻ em dưới 18 tuổi đi cùng (nếu có) :
(Kèm theo khai sinh , CMND, hộ khẩu, bản photo, hộ chiếu bản gốc hoặc bản photo)
1 – Họ Tên : Mối quan hệ :
2 – Họ Tên : Mối quan hệ :
3 – Họ Tên : Mối quan hệ :
4 – Họ Tên : Mối quan hệ :
5 – Họ Tên : Mối quan hệ :
Đã từng đi qua Đài loan chưa? Thông tin ngươi thân ở Đài Loan : CHƯA
Họ tên :
Địa chỉ :
Số điện thoại :
Người khai ký tên
Xem chi tiết lịch trình tour du lịch Đài Loan 5 ngày 4 đêm

Tin tức khác

TOUR DU LỊCH
Chat với chúng tôi